Honlapunkon tájékozódhat az új vagy módosult rendelkezésekről, melyek gyakorlati alkalmazására tanácsadással szolgálunk.

Áraink tisztességesek, mint ahogy az adatkezelésnek is – az Iit 4. § (1) értelmében – tisztességesnek kell lennie.

Állunk rendelkezésükre telefonon, e-mail-en és személyesen egyaránt.

A tanácsadás keretében

  • felülvizsgáljuk adatkezelési gyakorlatukat az új törvény alapján,
  • elkészítjük belső adatkezelési szabályzataikat,
  • internetes honlapjukon vagy más módon nyilvánosságra hozandó adatkezelési tájékoztatójukat,
  • megszerkesztjük az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelmet,
  • adatvédelmi auditot végzünk,
  • beoktatjuk a tényleges adatkezelést végző munkatársakat,
  • felmerülő problémáikra azonnal megoldást kínálunk,
  • ellátjuk perbeli – alperesi vagy felperesi – jogi képviseletüket.
  • állunk rendelkezésükre bármely egyéb adatkezelési kérdésben.

Az adatvédelmi auditot az adatkezelő munkatársával együtt végezzük, melynek során a munkatárs elsajátíthatja az audithoz szükséges ismereteket, így feleslegessé válik külön képzésben való részvétele.