Az 1992-ben kihirdetett adatvédelmi törvény (Atv) helyébe lép a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Iit), amely számos új és módosított rendelkezést tartalmaz, s e rendelkezésekkel való összhangról az adatkezelőnek sürgősen gondoskodnia kell. Ha ezt elmulasztja, a Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatóság 100.000-től 10 millió forintig terjedhető bírsággal sújthatja.

A szolgáltatást adatkezelőknek nyújtjuk, vagyis köz- és magánjogi adatkezelőknek egyaránt, többek között

  • önkormányzatoknak,
  • közszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak,
  • egészségügyi szolgáltatóknak
  • pénzügyi szolgáltatóknak,
  • biztosítási szolgáltatóknak,
  • áruházaknak és üzletláncoknak,
  • közintézményeknek,
  • oktatási intézményeknek,
  • Internetes honlap-üzemeltetőknek.